Urząd

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do 6 czerwca potrwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miasta Świętochłowice.

Do 6 czerwca potrwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miasta Świętochłowice.

Po jednym kandydacie mogą zgłaszać, działające na terenie Świętochłowic, organizacje pozarządowe i fundacje. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wejdzie 5 osób spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych , fundacji oraz samorządu terytorialnego, a jej kadencja trwać będzie 4 lata. 

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należeć będzie:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    • brealizacji praw osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji w Ogłoszeniu.