Urząd

MPGL poszukuje pracownika

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej poszukuje pracownika na stanowisko referenta ds. windykacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej poszukuje pracownika na stanowisko referenta ds. windykacji.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Osobisty kontakt z klientami oraz kontakt drogą mailową i telefoniczną,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem windykacji należności w lokalach mieszkalnych i użytkowych 
 • Bieżące monitorowanie zadłużenia klientów,
 • Konsekwentne egzekwowanie zaległych należności od klientów
 • Prowadzenie analiz dotyczących zaległości klientów
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem windykacji należności,
 • Współpraca z Kancelarią Prawną w celu uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku eksmisyjnego z zajmowanego lokalu.
 • Wyjaśnianie wszelkich spraw dotyczących windykacji należności od klientów,
 • Inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę Działu. 
 • Efektywne wykorzystanie pozyskanej wiedzy w codziennej pracy.

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
2. Dobra znajomość obsługi komputera
3. Umiejętność tworzenia i redagowania pism.
4. Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista;
5. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
2. Komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.
3. Asertywność, odpowiedzialność, rzetelność.
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Znajomość przepisów dotyczących windykacji należności, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 • pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na okres próbny,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy MPGL w Świętochłowicach spółka z o. o. 
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i praca w terenie,
 • praca wymagająca współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • praca o wysokim stopniu samodzielności.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o. , Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 pok.3 ( Dział Organizacyjno – Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 700 – 1700, Wtorek – piątek w godzinach 700- 1500; piątek w godzinach 7 00 -1300 lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@mpglswietochlowice.pl