Urząd

Mobilny Punkt Informacyjny

Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskim w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54), w dniu 22 kwietnia 2022 roku, w godzinach 09.00 - 11.30.

komunikat UM

Konsultacje będą dotyczyć: “Dotacje na rozpoczęcie działalności, dotacje bądź też pożyczki na rozwój firmy oraz na udział w szkoleniach zawodowych.”

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

tel. 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl