Urząd

“Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem” – zgłoś uwagi

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach informuje, że do dnia 22 marca br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem” przygotowanej przez Fundację Wolne Miejsce.

komunikat UM

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • do skrzynki podawczej zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu Miejskiego.

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Oferta dostępna TUTAJ