Urząd

Mediacje w sprawie prac na Kalinie z 2014 roku

Dobiegają końca mediacje, dotyczące pierwszej próby przeprowadzenia remediacji stawu Kalina, która miała miejsce jeszcze w 2014 roku. Spór z wykonawcami trwał od wielu lat i dotyczył między innymi niezapłacenia przez gminę należności za prace wykonane w ramach tego przerwanego zadania.

komunikat UM

Ryzyko nierozstrzygnięcia tej kwestii  na drodze porozumienia było naprawdę duże, gdyż łączna kwota roszczeń wraz z odsetkami wynosi obecnie ponad 30 mln zł. Przygotowywana ugoda ma na celu zakończyć wszystkie kwestie sporne na najkorzystniejszych dla gminy warunkach.