Urząd

LXII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,  która odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. (piątek) o godz. 17:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, przy ul. Krauzego 1.

sesja uroczysta

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  • Wprowadzenie pocztu sztandarowego,
  • Odegranie hymnu miasta.
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Świętochłowice.
  3. Laudacja dla Barbary Wysoczańskiej z okazji nadania honorowego obywatelstwa.
  4. Przedstawienie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świętochłowice Pani Barbarze Wysoczańskiej.
  5. Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.
  6. Zamknięcie obrad sesji.