Urząd

Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Podajemy wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Dodatkowo od 24 lutego zostanie uruchomiona możliwość regulowania należności kartą płatniczą ze niektóre opłaty.

Podajemy wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Dodatkowo od 24 lutego zostanie uruchomiona możliwość regulowania należności kartą płatniczą ze niektóre opłaty. 

Rachunki bankowe prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A.

  • Podatki od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowe – 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26 1020 2313 0000 3402 0574 0560
    Uwaga! Po otrzymaniu – za pośrednictwem poczty – indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek
  • Dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, opłaty geodezyjne, zajęcie pasa drogowego, pozostałe dochody gminy – 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545
  • Dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenia, opłata za udostępnienie danych osobowych – dotyczy Skarbu Państwa – 21 1020 2313 0000 3602 0574 0552
  • Wadia, kaucje – 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586
Od dnia 24 lutego 2020 r. zostanie uruchomiona możliwość regulowania należności kartą płatniczą:
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  • z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz opłat skarbowych

 Podatki od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowe
08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26 1020 2313 0000 3402 0574 0560

Uwaga! Po otrzymaniu – za pośrednictwem poczty – indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek

Dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, opłaty geodezyjne, zajęcie pasa drogowego, pozostałe dochody gminy
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenia, opłata za udostępnienie danych osobowych – dotyczy Skarbu Państwa
21 1020 2313 0000 3602 0574 0552

Wadia, kaucje
73 1020 2313 0000 3602 0574 0586