Biznes

Konsultacje telefoniczne dla przedsiębiorców

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach we współpracy z tutejszym Powiatowym Urzędem Pracy, zapraszają przedsiębiorców lub osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej do korzystania ze specjalnych konsultacji telefonicznych. Dyżury będą pełnić pracownicy PUP specjalizujący się w określonej tematyce.

Harmonogram konsultacji telefonicznych:

– 1 października 2020 r. – godz. 9.00-11.00 – telefon kontaktowy: 32 34 62 714 – Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (ogólne informacje dotyczące formy wsparcia, tryb i zasady składania wniosków, realizacja i monitoring zawartych umów),

– 8 października 2020 r. – godz. 9.00-11.00 – telefon kontaktowy: 32 34 62 720 – Subsydiowane formy zatrudnienia (ogólne informacje dotyczące subsydiowanych form zatrudnienia realizowanych przez PUP, tryb i zasady składania wniosków, realizacja i monitoring zawartych umów),

– 15 października 2020 r. – godz. 9.00-11.00 – telefon kontaktowy: 32 34 62 721 – Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ogólne zasady i procedury przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tryb składania wniosków, niezbędne dokumenty, realizacja i monitoring zawartych umów),

– 22 października 2020 r. – godz. 9.00-11.00 – telefon kontaktowy: 32 34 62 713 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (ogólne zasady i warunki ubiegania się o środki z KFS, tryb składania wniosków, niezbędne dokumenty, realizacja wniosków, zasady rozliczania umów),

– 29 października 2020 r. – godz. 9.00-11.00 – telefon kontaktowy: 32 34 62 724 oraz 32 34 62 746 – Zatrudnienie cudzoziemców (tryb i zasady składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową  procedury z tym związane).