Urząd

Konkurs MPGL na stanowisko inspektora ds. rozwoju i zarządzania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i zarządzania. Zgłoszenia można wysyłać do 14 czerwca.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i zarządzania. Zgłoszenia można wysyłać do 14 czerwca. 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Współudział w tworzeniu procedur i instrukcji dotyczących działalności spółki.
 2. Analiza rynku i przygotowanie ofert handlowych.
 3. Tworzenie raportów i sprawozadań dotyczących działałlności spółki.
 4. Redagowanie baz danych dotyczących działalności spółki.
 5. Przygotowanie baz danych dotyczących działalności spółki.
 6. Prowadzenie rozmów i negocjacji z partnerami biznesowaymi. 

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie: średnie lub wyższe.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: MS Word, Excel, MS Office.
 3. Znajomość pracy na danych liczbowych.
 4. Umiejętność tworzenia i redagowania pism.
 5. Umiejętność planowania. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.mpglswietochlowice.pl/web/files/editor/nabor-na-stanowisko-inspektor-ds.-rozwoju-i-zarzadzania.pdf