Urząd

Kolejne konsultacje z EKODORADCĄ!

W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Ekodoradca Subregionu Centralnego prowadzi indywidualne konsultacje z mieszkańcami w gminach, które bezpośrednio nie uczestniczą w projekcie.

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli:

– uzyskać informację o dostępnych formach wsparcia oraz dotacjach na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i instalację fotowoltaiczną,

– dowiedzieć się jak podnieść efektywność energetyczną budynków,

– otrzymać pomoc w doborze optymalnego ekologicznego źródła ciepła.

 

Najbliższe konsultacje odbędą się 5 czerwca br. w godzinach 9:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 54, pokój nr 105  (parter).

Z ekodoradcą można się skontaktować również telefonicznie pod nr tel. 797 714 374 .

 

Serdecznie zapraszamy !