Biznes

Jednogłośne podjęcie uchwały zwalniającej z opłat za sprzedaż alkoholu

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, świętochłowiccy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

sesja rady miejskiej

Wszyscy radni, zgodnie uznali, że podjęta uchwała to istotna pomoc dla branży gastronomicznej, która z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W Świętochłowicach o zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się restauratorzy i właściciele punktów gastronomicznych, którzy do końca stycznia 2021 r. wnieśli całość lub część opłaty za korzystanie z koncesji alkoholowej. Podczas sesji zapadły również decyzje o zwołaniu kolejnego spotkania, na którym przedstawiciele władz miasta, radni oraz restauratorzy wspólnie wypracują kolejne formy wsparcia.