Urząd

IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizuje porady doradcy zawodowego w ramach IV Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego dla uczniów, rodziców, nauczycieli w punkcie konsultacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizuje porady doradcy zawodowego w ramach IV Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego dla uczniów, rodziców, nauczycieli w punkcie konsultacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach pokój nr 11 dnia 19 października 2019 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00.

Celem konsultacji jest poszerzenie świadomości rodziców w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego, kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego, prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów, prezentacja oferty szkół branżowych i techników oraz współpracujących z nimi pracodawców. Korzyści z profesjonalnego poradnictwa zawodowego to poznanie własnego potencjału, świadome kształtowanie ścieżki kariery, nabywanie kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym a także znalezienie i utrzymanie satysfakcjonującej pracy.

Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Ciupińska pod numerem telefonu 32 34 62 719.