Urząd

Informator dla osób niepełnosprawnych 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że na stronie internetowej www.ops-sw.pl jest już zaktualizowana, najnowsza wersja informatora dla osób niepełnosprawnych na 2021 r.

komunikat OPS

Ponad 80-stronnicowy informator zawiera m.in. wykaz praw osób niepełnosprawnych, kontakt do instytucji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, szczegóły dotyczące różnych form dofinansowania, informacje dotyczące rent i zasiłków oraz pełen wykaz ulg, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Dostępny jest na stronie: http://www.ops-sw.pl/informacje/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/informator.html