Urząd

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. To oznacza, że:

  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących zgodnie z art. 20 ustawy,
  • świadczeniodawca udziela świadczenie w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
  • świadczenie udzielane w poradniach specjalistycznych (np.: chirurgicznej, kardiologicznej, okulistycznej itd.) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Należy pamiętać, że żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nie nakłada na świadczeniodawcę obowiązku wyznaczania osobie uprawnionej pierwszeństwa w kolejce oczekujących danego dnia np.: do rejestracji, na badania w tym badania laboratoryjne lub wizytę lekarską.

Więcej informacj i szczegółów można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.