Urząd

Informacja dotycząca paliw dozwolonych do ogrzewania

Informacja dla mieszkanców stosujących do ogrzewania lokali mieszkalnych paliwo stałe (wegiel kamienny, drewno).

Informacja dla mieszkanców stosujących do ogrzewania lokali mieszkalnych paliwo stałe (wegiel kamienny, drewno).

Paliwo dozwolone:
1) wegiel typu: kęsy, kostka, orzech, groszek, grysik, paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi mniej niż 15 % ( wynika z certyfikatu),

2) drewno czyste (bez domieszek) , ktérego wilgotność w stanie roboczym nie przekracza 20 proc.

Zakaz stosowania paliw:
1) wegla brunatnego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc. ( wynika z certyfikatu),

4) biomasy stałej (drewna), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Każdy sprzedawca węgla powinien posiadać świadectwo jego jakości , które przekazuje kupującemu (bez względu na ilość kupowanego paliwa), w postaci kserokopii tego dokumentu, potwierdzonej za zgodność z oryginatem przez sprzedawcę. Zobowiązują go do tego przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenie Ministra Enegii 7 dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Kupując wegiel żądaj Swiadectwa jego jakości od sprawdawcy! świadectwo jakości jest dowodem na posiadanie węgla nie zakazanego przez tzw.,,uchwałę antysmogową” i ułatwia proces identyfikacji paliwa podczas kontroli.