Urząd

Informacja dotycząca orzeczeń o niepełnosprawności, które tracą ważność

Informacja dotycząca orzeczeń o niepełnosprawności w związku ze zmianą przepisów zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Informacja dotycząca orzeczeń o niepełnosprawności w związku ze zmianą przepisów zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności i orzeczenie o niepełnosprawności powinny zostać przesłane drogą pocztową na adres:

  • Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1 41-600 Świętochłowice
W razie pytań oraz w sprawach pilnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 770 93 02.