Urząd

III sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Dawid Kostempski informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta III sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Dawid Kostempski informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta III sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek)  o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.
 
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035.
5. Zamknięcie sesji.