Urząd

II sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/626/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 – 2043.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia ich składów osobowych i zakresu działania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
 11. Zamknięcie sesji.