Biznes

II rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przypomina, że do 31 maja 2022 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

komunikat urząd miejski

Wpłat należy dokonywać na podany poniżej rachunek bankowy:

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545