Urząd

I sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w kadencji 2018 – 2023

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej przez radnego seniora i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wręczenie Prezydentowi Miasta zaświadczenia o wyborze.

5. Ślubowanie Prezydenta Miasta Świętochłowice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Świętochłowicach.

7. Zakończenie sesji.