Urząd

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie w UM

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (adres: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) sprawuje nadzór nad Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  Wydział prowadzi również obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

komunikat urząd miejski

W związku z tym zwracamy się z prośbą o kierowanie spraw do Gminnej Komisji, zaświadczeń o leczeniu oraz pytań związanych z Programem do Wydziału pod numerami telefonu: 32 3491 846, 32 3491 847 oraz e-mailem rps@swietochlowice.pl.