Urząd

Dotacje do zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że wybrano podmioty, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2019 w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że wybrano podmioty, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2019 w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w roku 2019 w obszarze Sport przyznano następującym podmiotom:

  1. Świętochłowickiemu Klubowi Sportowemu “Naprzód-Lipiny” kwotę w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pn. “Zajęcia profilaktyczne ŚKS Naprzód Lipiny”.
  2. Młodzieżowe Stowarzyszenie Śląsk kwotę w wysokości 11 000 zł na realizację zadania pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Mistrzostw Świata w speedrowerze Świętochłowice 2019”.
  3. Fundacja Boże Miłosierdzie kwotę w wysokości 19 156 zł na realizację zadania pn. “Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów z elementami profilaktyki uzależnień: Lipiny na start”.
  4. Stowarzyszenie Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Cezar kwotę w wysokości 10 000 zł na realizację zadania pn. “Gdzie ta keja…” projekt profilaktyczny dla dzieci i młodzieży ze Świętochłowic.
  5. Fundacja Rozwoju Sportu i Turystyki Scout kwotę w wysokości 7 850 zł na realizację zadania pn. “Żyj aktywnie – myśl pozytywnie”.
  6. Miejski Uczniowski Klub Sportowy “Skałka-Śląsk” Świętochłowice kwotę w wysokości 8 700 zł na realizację zadania pn. “Obóz sportowy zawodniczek Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk Świętochłowice w Rudzie Malinieckiej”.

Szczegóły: Zarządzenie w sprawie wyboru podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2019 w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.