Urząd

Dotacje dla klubów sportowych 2019

Przyznane zostały dotacje na rok 2019 dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy „Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice”.

Przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych na rok 2019 na realizację zadania własnego gminy „Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice”.

Dotacje mogą zostać wykorzystane na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych do celów szkolenia sportowego oraz wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

Więcej informacji w zarządzeniu.