Urząd

Dofinansowanie ze środków PFRON w 2021 dla osób niepełnosprawnych

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informujemy, że mieszkańcy naszego miasta, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące rodzaje zadań:

  1. uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym,
  2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
  3. zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  4. likwidacja barier architektonicznych/ technicznych oraz w komunikowaniu się.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja ds. Niepełnosprawności (ul. Wallisa 4 w Świętochłowicach), dostępna pod nr telefonu 32 770 91 96, 32 770 91 95 w godzinach od 7.00-15.00.