Urząd

Diagnoza Problemów Społecznych – ankieta

Urząd Miasta w Świętochłowicach informuje, że od 6 czerwca do 30 czerwca 2022 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

komunikat um

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Świętochłowice.

Badania realizowane są metodą Internetową – kwestionariusz ankiety Internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/764232/miasto-swietochlowice-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.