Urząd

Deratyzacja 2019

Prezydent Miasta ogłasza przeprowadzenie na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 11 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Prezydent Miasta ogłasza przeprowadzenie na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 11 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
1) Przed wyłożeniem trutki należy uporządkować ganki piwniczne, pomieszczenia gospodarcze, strychy itp.
2) W dniu 11 marca 2019 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni,a w szczególności na śmietnikach, na strychach, w budynkach gospodarczych, itp. zgodnie z instrukcją na opakowaniu trutki.
3) Od dnia 11 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.
4) Padłe gryzonie oraz resztki trutki usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać do 2 dni po zakończeniu akcji.
5) Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurzania winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności:
a) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia,
b) zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu,
c) w miejscach wyłożenia trucizny wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!
d) w przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe wyłożenie trutki oraz późniejsze zebranie i unieszkodliwienie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie.

Zarządzenie Nr 49 / 2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).