Urząd

Dalsze zawieszenie placówek wsparcia

Do 7 czerwca potrwa zawieszenie placówek świadczących usługi wsparcia dla mieszkańców Świętochłowic.

komunikat urząd miejski

Do 7 czerwca potrwa zawieszenie placówek świadczących usługi wsparcia dla mieszkańców Świętochłowic.

Wojewoda śląski polecił decyzją z dnia 25 maja 2020 r. czasowo zawiesić działalność na terenie Świętochłowic:

  • placówek wsparcia dziennego,
  • dziennych domów i klubów seniora, a także placówek działających w ramach programu Senior+,
  • środowiskowego domu samopomocy,
  • warsztatów terapii zajęciowej.

Zawieszenie nastąpi do 7 czerwca 2020 r.