Urząd

Akcja – jesienna deratyzacja!

Od 20 września do 22 października 2021 r., na całym terenie miasta Świętochłowice, zostanie przeprowadzona obowiązkowa akcja odszczurzania wszystkich budynków mieszkalnych, użytkowych, magazynów, sklepów, obiektów przemysłowych i kolejowych oraz terenów gospodarstw rolnych itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

komunikat UM

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wskazanych w Zarządzeniu Nr 409/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzanie), zobowiązani są zaopatrzyć się w środek trujący przeciw gryzoniom na koszt własny oraz postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi we wspomnianym zarządzeniu.