Urząd

4 czerwca br. – nieczynny Urząd Miejski i OPS

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 maja 2021 r.

komunikat UM

Zmieniony rozkład czasu pracy nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze względu na szczególny charakter służby oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 4 czerwca br. nieczynny będzie także Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.