Urząd

2 i 3 kwietnia – zmiany w organizacji pracy UM i USC

Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 marca 2021 r. dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach. Zmieniony rozkład czasu pracy nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

komunikat UM

Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2021, Prezydent Miasta Świętochłowice ustanawia dzień 3 kwietnia 2021 r. (sobota) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Świętochłowicach.