Urząd

12 listopada 2021 r. – dniem wolnym od pracy w UM

Zgodnie z Zarządzeniem nr 505/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.10.2021 r., dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

komunikat UM

Zmieniony rozkład czasu pracy nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Urzędu Stanu Cywilnego.