Miasto

Udany start w dorosłe życie z ZEW

Dokładnie na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przy Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach uruchomione zostały dwie nowoczesne pracownie – matematyczna i chemiczna. To wynik intensywnej pracy nad realizacją projektu „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”.

Celem projektu było podniesienie poziomu edukacji branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Świętochłowicach, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do nauczania z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych tutejszych nauczycieli.

Uczniom i nauczycielom zapewniono wszelkie narzędzia i pomoce dydaktyczne, odczynniki i substancje chemiczne, modele przestrzenne oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzania wielu ciekawych doświadczeń i pokazów. Dzięki temu już niedługo będzie tu zrealizowanych wiele zajęć obowiązkowych i dodatkowych rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów ZEW.

Okres realizacji projektu Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach”: wrzesień 2019 r. – maj 2021 r.

Źródła finansowania projektu:
– środki unijne: 196 992,35 zł
– budżet państwa: 11 587,79 zł
– budżet gminy: 23 175,57 zł

– Eksperymenty będą idealną okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, kreatywności, umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Mam nadzieję, że możliwość prowadzenia znacznie ciekawszych i angażujących zajęć z zakresu matematyki i chemii zwiększy zainteresowanie uczniów tymi przedmiotami, poprawi ich motywację do pracy, a także poszerzy horyzonty uczniów dotyczące zastosowań środków technologicznych, które dotychczas wykorzystywane były zazwyczaj tylko do „zabawy”. – zaznacza mgr Adam Koj, Dyrektor Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach.