Inne

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Związku z ubieganiem się Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Spójnik oraz Kongresie Metropolia Kultury.

1) Program Spójnik
Do 19 września biuro ESK przyjmuję zgłoszenia do programu Spójnik.
Spójnik to program mikrograntowy w ramach, którego zostanie rozdysponowane 20 grantów po 5 000 zł brutto dla instytucji kultury z terenu GZM.
Informacja o programie została rozesłana do instytucji newsletterem – prosimy jednak o przekazanie ponownie tej informacji. Wniosek jest bardzo prosty, nie wymaga rozbudowanych opisów, tabel, wkładu własnego czy nawet kosztorysu.
Szczegóły: na stronie katowicegzm2029.eu/spojnik/
2) Kongres Metropolia Kultury
19 i 20 października 2023 roku zapraszamy do Sosnowca na Kongres „Metropolia Kultury”.
W ramach tego  wydarzenia można wziąć udział w debatach, warsztatach, wykładach, zaangażować się w pracę w grupach projektowych.
Nie zabraknie także licznych wydarzeń towarzyszących.
Kongres „Metropolia Kultury” to spotkanie praktyków, działaczek, reprezentantów i reprezentantek instytucji, środowiska NGO i indywidualnych kulturalników i kulturalniczek, które stanowić będzie szansę na dzielenie się doświadczeniami, a także na konstruktywną krytykę i formułowanie postulatów – jak zmieniać sektor kultury na lepsze.
Wydarzenie będzie dla sektora kultury platformą wymiany praktyk, szansą na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz możliwością nawiązania kontaktów i współpracy. 
Nadrzędnym celem kongresu była jego dostępność dlatego wydarzenie jest bezpłatne a dzięki współpracy z Metropolią można na niego dotrzeć za darmo.
Czekamy na potwierdzenie od Kolei Śląskich dotyczące zwolnień z opłat za przejazd na kongres tak aby jeszcze bardziej “udostepnić i otworzyć” kongres.
Pełna informacja i zapisy na stronie: kongres.katowicegzm2029.eu