Inne

Trwa nabór do konkursu o Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman

Znasz osobę, która działa na rzecz pomocy dzieciom? Pozwól, by doceniła ją niezależna kapituła, pod przewodnictwem Agnieszki Holland! Właśnie trwa nabór zgłoszeń do Jubileuszowej X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, wybitnej lekarki i założycielki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje).

To wyjątkowy sposób na promowanie i docenianie osób, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Nagroda jest też nietypową formą motywowania i inspirowania profesjonalistów, którzy na co dzień działają na rzecz dzieci.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze trzech finalistów. W ostatecznym głosowaniu Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi wybór zwycięzcy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, statuetkę oraz dyplom.

Alina Margolis-Edelman całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności. Kandydatami do nagrody jej imienia mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, itp.

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman odbędzie się 19 listopada 2020 r. w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie. Ze względu na wciąż niepewną i dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju związaną z COVID-19, będzie to kameralne spotkanie, które dla szerszej publiczności będzie transmitowane online.

Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje społeczne, instytucje państwowe i samorządowe. Wnioski wraz z CV kandydata przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl do 30 września 2020 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeń znajdziecie na: https://fdds.pl/ruszyl-nabor-zgloszen-do-jubileuszowej-x-nagrody-im-aliny-margolis-edelman/