Miasto

Świętochłowicki urząd dostępny w telefonie!

Urząd Miejski w Świętochłowicach będzie mobilny i dostępny. Miasto podpisało umowę na wdrożenie systemu e-usług dostępnego dla mieszkańców poprzez przeglądarkę internetową i aplikację mobilną. Dzięki temu świętochłowiczanie będą m.in. mogli płacić podatki i komunikować się z urzędem „na klik”. To ostatni etap cyfrowego rozwoju o wartości 1,5 mln zł!

eUrząd to element zintegrowanego systemu „RATUSZ”, stworzonego przez firmę REKORD SI, którego wcześniejsze komponenty już zostały wdrożone w celu  usprawnienia pracy urzędu. Teraz przyszedł czas na część dostępną dla użytkowników zewnętrznych, czyli mieszkańców.

Projekt realizowany w ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina zakłada integrację usług elektronicznych oferowanych w mieście w ramach jednej platformy dostępnej dla mieszkańców i przedsiębiorców. Co to oznacza w praktyce? Dzięki wdrożeniu zyskają oni spójną platformę e-usług o jednolitym i prostym interfejsie, który będzie w stanie w łatwy sposób przeprowadzić ich przez proces realizacji danej sprawy. To m.in. możliwość elektronicznej zapłaty podatków i opłat lokalnych. To także dostępny w telefonie harmonogram wywozu odpadów, konsultacje społeczne, ogłoszenia miejskie. Do tego możliwość wniesienia opłaty za wydanie odpisu aktu, prawa jazdy i inne opłaty skarbowe. Wszystko to będzie można zrealizować przy pomocy telefonu czy komputera – bez wizyty w urzędzie, stania w kolejce, umawiania się na spotkanie.

Dostęp do e-usług to ogromne udogodnienie dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, ale także dla tych pracujących bądź uczących się, które nie mają czasu na wizytę w urzędzie. Cieszę się, ponieważ oznacza to większy komfort dla naszych interesariuszy. Jesteśmy dziś na finiszu wdrażania systemu informatycznego służącego naszym mieszkańcom, którzy będą korzystać z efektów 3-letniego procesu informatyzacji. Podpisana dziś umowa to swego rodzaju klamra spinająca ten projekt. – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

W ciągu 3 lat  na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urząd Miejski wydał 1,2 mln zł. Wraz z zawartą umową na e-usługi (jej wartość opiewa na ponad 300 tys. zł) świętochłowicki magistrat zainwestował w rozwój cyfrowy ok. 1,5 mln zł. A wszystko to, aby być bliżej mieszkańca, który będzie mógł szybciej i łatwiej załatwić swoje sprawy. Wystarczy dostęp do urządzenia mobilnego, które posiada dziś prawie każdy.

System będzie wdrażany etapami. Do końca wakacji zostaną zrealizowane kwestie techniczne związane z uruchomieniem platformy e-usług. Następnie sukcesywnie będą udostępniane poszczególne obszary funkcjonalności systemu, które umożliwią mieszkańcowi konkretne działania, np. uiszczenie opłaty – wymienia Krzysztof Flaczek, Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Jak podkreśla, bezpieczny i szybki dostęp do systemu będzie możliwy dzięki indywidualnemu logowaniu poprzez Krajowy Węzeł Tożsamości. Logowanie przez profil zaufany będzie również uwierzytelniało użytkowników.

Obszar e-usług dla interesantów będzie obejmował m.in.:

  • Płatności internetowe dotyczące opłat spersonalizowanych (np. podatki i opłaty lokalne), jak i płatności zryczałtowane (np. opłata skarbowa).
  • Partycypację społeczną w zakresie ankiet i konsultacji społecznych.
  • Komunikację dotyczącą powiadomień, harmonogramów wywozu odpadów.
  • Informacje spersonalizowane dotyczące podatków, opłat, dokumentów oraz relacji z urzędem.
  • Informację publiczną dotyczącą realizacji budżetu w ujęciu ogólnym oraz per capita.
  • Integrację z Krajowym Węzłem Tożsamości w zakresie uwierzytelniania użytkowników (logowanie poprzez Profil Zaufany).
  • Komunikację z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Od lat firma REKORD SI dostarcza nie tylko rozwiązania informatyczne dla pracowników administracji samorządowej, lecz także dla samych mieszkańców miast. Programy naszego autorstwa ułatwiają komunikację na linii pomiędzy urzędem a mieszkańcem. Dzięki nowym, cyfrowym narzędziom władze Świętochłowic będą mogły sprawnie wysyłać wiadomości do adresatów. Równocześnie mieszkańcy zyskają stały dostęp do informacji na temat należności wobec gminy czy indywidualnej korespondencji z urzędem – mówi Prezes firmy REKORD SI, Janusz Szymura.