Inne

„Świętochłowice bez barier” – konkurs plastyczny

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ogłaszają konkurs plastyczny „Świętochłowice bez barier”. Prace należy przesłać do 15 grudnia 2020 r. na adres pocztowy urzędu.

akcesoria malarskie

Każdy mieszkaniec Świętochłowic może nadesłać jedną, wykonaną samodzielnie pracę plastyczną formatu A4 lub A3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie – imię, nazwisko, wiek, numer kontaktowy. Warunkiem udziału w konkursie jest także podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora.

Prace należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach – Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej (ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) w terminie do 15 grudnia 2020 r. Prace nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Wszystkie złożone prace zostaną opublikowane na profilu facebookowym Miasta Świętochłowice i poddane ogólnodostępnemu głosowaniu. Nagrodzone zostaną trzy prace z największą ilością głosów.

O wynikach głosowania poinformujemy na stronie www.swietochlowice.pl oraz na profilu facebookowym Miasta Świętochłowice do dnia 21 grudnia 2020 r.

Pełen regulamin udziału w konkursie dostępny jest TUTAJ