Urząd

Świetlica środowiskowa PROMYK oferuje pomoc

Od 01.05.2019 r. działa świetlica środowiskowa „PROMYK”. Prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Placówka finansowana jest ze środków gminy Świętochłowice.

Promyk

Placówka oferuje miejsce dla 15 dzieci w wieku 8-12 lat i zapewnia podopiecznym:

  • opiekę i wychowanie;
  • pomoc w nauce;
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Ponadto w placówce prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki. Szczegółowe informacje na temat oferowanego wsparcia oraz dostępności miejsc w placówce można uzyskać osobiście pod adresem ul. Chorzowska 73 Świętochłowice lub pod numerem telefonu 508 622 461.