Biznes

Spotkanie Strefy Wsparcia KSSE COVID-19

W ramach współpracy  w zakresie przepływu informacji z wykorzystaniem programu gotomeeting, Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza do udziału w spotkaniu grupy „Strefa wsparcia KSSE COVID-19” zorganizowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w środę, 18 listopada o godz. 8.30. Spotkanie będzie prowadzone metodą wymiany dobrych praktyk i rozwiązywania problemów.

Spotkanie poświęcone będzie następującym tematom:

  • Zagadnienia prawno-podatkowe, publiczne instrumenty wsparcia w czasie COVID-19,
  • Działania prewencyjne i działania usprawniające codzienne funkcjonowanie firm w czasie COVID-19,
  • Zmiany organizacyjne w wyniku COVID-19 – nowy wymiar organizacji pracy pracowników,
  • Wpływ utrzymującej się sytuacji pandemicznej na pracowników i potencjalne działania zaradcze.

Agenda – 18 listopada 2020 r. (środa):

08:30: Powitanie

08:35: Przedstawienie przez zainteresowane firmy problemu/studium przypadku/dobrej praktyki

09:20: Sprawy różne

09:30: Podsumowanie i zakończenie

Link do spotkania