Miasto

Rusza remont ul. Katowickiej

Dobra informacja dla mieszkańców dzielnicy Centrum! Rusza remont ul. Katowickiej. W piątek 3 marca w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger podpisał umowę z prezesem firmy Novum Stone Expert Sp. z o.o. z Katowic, która będzie wykonawcą zadania.

Umowa pomiędzy miastem a firmą wykonawczą opiewa na kwotę prawie 1,4 mln zł (1 394 622,24 zł). W większości, bo w kwocie 1 380 000,00 zł, finansowana jest z Funduszu Odporności 2023 przeznaczonego na wsparcie rozwoju gmin Metropolii GZM.

Prace obejmą odcinek ulicy od granicy z Chorzowem do ul. Konstytucji 1997 roku i uwzględniają m.in.:

  • przebudowę nawierzchni chodników,
  • wykonanie drogi rowerowej,
  • wymianę wpustów kanalizacji deszczowej,
  • nową docelową organizację ruchu.

Pod względem funkcjonalnym i lokalizacyjnym zakres prac ściśle powiązany jest z inwestycją realizowaną przez spółkę Tramwaje Śląskie, która na tym samym odcinku prowadzi roboty związane z wymianą układu torowo-trakcyjnego.

Zgodnie z umową termin wykonania prac na zlecenie miasta przypadać ma na 30 listopada 2023 r.

Oficjalne przekazanie wykonawcy terenu budowy nastąpiło 9 marca 2023 r.