Urząd

Rusza nabór wniosków w I edycji konkursu Fajna Ferajna

To program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować działania integrujące o różnej tematyce, dla dzieci/młodzieży od 7 do 18 lat.

Zajęcia są przewidziane zarówno dla uczestników pełnosprawnych jak i tych z różnymi niepełnosprawnościami. Celem jest włączenie uczniów z różnymi sprawnościami w życie grupy rówieśniczej, na zasadzie równości praw i obowiązków, a także zapewnianie im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia.

Taka integracja przyniesie korzyści dzieciom sprawnym i dzieciom z niepełnosprawnościami. Celem jest również usprawnienie komunikacji pomiędzy rówieśnikami oraz kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw takich jak: akceptacja, wrażliwość, szacunek i współpraca z innymi.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/fajna-ferajna/