Miasto

Rewitalizacja Parku Zacisze – komunikat

W odpowiedzi na pojawiające się w internecie informacje o organizowanych przez mieszkańców spotkaniach mających na celu ratowanie stawu Magiera oraz w związku z zapytaniem radnego informujemy, iż na terenie obejmującym Park Zacisze ze stawem Magiera (Zacisze) oraz sąsiadującym stawem Matylda prowadzone są obecnie prace projektantów mające na celu stworzenie dokumentacji projektowej, która posłuży do zrewitalizowania tego rejonu Świętochłowic.

Działania w terenie obejmują m.in. szczegółową inwentaryzację zieleni, drzew, a także obiektów takich jak rybaczówka, pomosty itp. Stąd także wynikają pojawiające się na drzewach oznaczenia. Żadne z tych działań nie ma na celu zniszczenia wspominanego terenu ani wycinki zdrowych drzew. Miasto Świętochłowice powzięło plany odtworzenia dawnego ogrodu jordanowskiego, który niegdyś funkcjonował w tym miejscu, z zachowaniem głównych punktów zabudowy parku. Projektanci wyłonieni w drodze przetargu w ramach prac terenowych rozmawiają z użytkownikami terenu, m.in. z wędkarzami, którzy służą informacjami oraz przedstawiają swoje koncepcje na zagospodarowanie tego miejsca. Informujemy, iż po sporządzonej koncepcji rewitalizacji parku, która powstać ma w połowie września, miasto rozpocznie konsultacje stworzonych pomysłów z użytkownikami i osobami zainteresowanymi, chcąc dostosować teren do ich potrzeb, godząc jednocześnie interesy wszystkich grup – tj. m.in. wędkarzy, rodzin z dziećmi, spacerowiczów, rowerzystów, seniorów, osób z psami itp. Będzie to bowiem teren z ławkami, ciągiem pieszym, traktem schodowym. Ponadto znajdą się tam malownicze aleje spacerowe, nasadzenia ozdobne, pergole, a nawet miejsce na małą gastronomię. Wszystko zostanie oświetlone. Dla entuzjastów wędkarstwa w miejscu starej rybaczówki powstanie obiekt o lekkiej konstrukcji i stanowiska dla wędkarzy. Rewitalizacja parku jest ważnym projektem z punktu widzenia całego miasta, nie tylko mieszkańców centralnej jego części. To teren, na którym odbywają się Dni Miasta, festyny, a w przyszłości także inne wydarzenia miejskie. Według planów odtworzony ogród jordanowski będzie kolejną strefą relaksu dla mieszkańców Świętochłowic i miast ościennych.
Osoby, które są w jakiś sposób zaniepokojone bądź zaciekawione dziejącymi się w tym rejonie pracami, zanim rozpoczną działania na własną rękę, proszone są uprzednio o kontakt z Wydziałem Ekologii i Gospodarki Odpadami, który szczegółowo wyjaśni sytuację i jest otwarty na rozmowy i sugestie.
O projekcie rewitalizacji pisaliśmy szczegółowo w komunikacie dostępnym TUTAJ.