Urząd

Remont wiaduktu kolejowego przy ul. Wojska Polskiego

Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, jako inwestor zadania, planuje remont wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach. Wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Realizacja zadania wiązać się będzie z całkowitym zamknięciem przejścia oraz przejazdu pod remontowanym wiaduktem w godzinach nocnych w wyznaczonych terminach.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną trasy objazdowe oraz trasa dla pieszych:

  • objazd w kierunku ul. Katowickiej/Chorzowa dla pojazdów do 3,5 tony od strony Rudy Śląskiej i dzielnicy Zgoda poprowadzony zostanie ulicami: Wojska Polskiego, Metalowców, Bankowa, Bytomska, Dworcowa, Katowicka;
  • objazd w kierunku ul. Katowickiej/Chorzowa dla pojazdów powyżej 3,5 tony od strony Rudy Śląskiej i dzielnicy Zgoda poprowadzony zostanie ulicami: Wojska Polskiego, Metalowców, Bankowa, Bytomska i DTŚ;
  • objazd w kierunku ul. Wojska Polskiego/Rudy Śląskiej dla wszystkich pojazdów poprowadzony zostanie ulicami: Katowicka, Szkolna, Kubiny, Bytomska, 1 Maja i Metalowców.
  • dojście do ul. Wojska Polskiego i ul. Katowickiej dla pieszych odbywać się będzie z wykorzystaniem przejścia podziemnego pomiędzy ul. Hajduki a ul. Tunelową.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu będzie miało charakter weekendowy.

Terminy wprowadzenia i obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu:

  • od dnia 17.11.2023 r. od godz. 24:00 do dnia 20.11.2023 r. do godz. 4:00;
  • od dnia 24.11.2023 r. od godz. 24:00 do dnia 27.11.2023 r. do godz. 4:00;
  • od dnia 01.12.2023 r. od godz. 24:00 do dnia 04.12.2023 r. do godz. 4:00 (termin dodatkowy/awaryjny w przypadku braku możliwości zakończenia realizacji zadania w dwa poprzednie weekendy).