Miasto

Remont ronda im. św. Jana Pawła II i wyznaczone objazdy

W dniach 25 – 30 lipca na rondzie im. św. Jana Pawła II w dzielnicy Zgoda będzie przeprowadzana wymiana nawierzchni. W związku z tym zostaną wyznaczone objazdy i można się spodziewać sporych utrudnień.

Na rondzie zostanie wymieniona cała nawierzchnia – w ostatnim czasie wymieniono krawężniki, chodniki i perony tramwajowe, zostały także przebudowane przejazdy tramwajowe.

W związku z planowanymi pracami, które będą podzielone na dwa etapy, zostaną wyznaczone objazdy. Projektowane rozwiązanie przewiduje możliwość przejazdu przez rondo dla pojazdów poruszających się ul. Wojska Polskiego w kierunku Rudy Śląskiej. Ponadto drożny cały czas pozostanie łącznik dla ruchu kierującego się z ul. Śląskiej w ul. Wojska Polskiego w kierunku Centrum. W pierwszym etapie przejazd zostanie utrzymany północną stroną ronda.

Podczas przebudowy ronda wprowadzona zostanie tymczasowa trasa przejazdu komunikacji zbiorowej zgodna z objazdami dla ruchu kołowego. Aby dostać się do Centrum z terenów okolic Centrum Kultury Śląskiej lub Rudy Śląskiej zostanie wytyczony objazd ulicami Ceramiczną i Śląską.