Inne

Rehabilitacja i profilaktyka szansą na podjęcie lub utrzymanie pracy – program darmowych rehabilitacji

Masz więcej niż 50 lat, cierpisz przewlekle na schorzenia układu kostno-stawowego lub mięśniowego, ale chcesz pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarujesz gotowość do podjęcia zatrudnienia? Weź udział w programie darmowych rehabilitacji dla 1500 osób z województwa śląskiego.

Od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Centrum Medyczne BetaMed w Chorzowie realizuje projekt: „Nowoczesna rehabilitacja i profilaktyka wtórna w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego szansą na podjęcie pracy lub pozostanie w zatrudnieniu”. Głównym celem projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie oraz zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Wartość projektu : 2 430 479,00 PLN

Z rehabilitacji mogą skorzystać kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lata. Dodatkowo osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą pozostawać aktywne zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego i mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15 , M16, M17, M19, M47, M50, M51, M54.

Z projektu nie mogą skorzystać osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu oraz osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielającego świadczeń w Programie).

W skład programu rehabilitacji wchodzą:
– pierwsza wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
– pierwsza porada fizjoterapeutyczna.
– rehabilitacja obejmująca: edukację zdrowotną (3 spotkania grupowe po 45 minut prowadzone przez pielęgniarkę),  edukację żywieniową (3 spotkania grupowe po 45 minut, prowadzone przez dietetyka) oraz edukację psychoedukacji (3 spotkania grupowe po 45 minut, prowadzone przez psychologa),
– rehabilitacja obejmująca indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni (minimum 2 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię, maksimum 5 zabiegów dziennie),
– druga wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji,
– druga porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji,
– kontrolna wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Centrum Medyczne BetaMed:
ul. Racławicka 20A w Chorzowie
nr tel. 515 370 757