Miasto

RATUSZ w Urzędzie Miejskim

Już wkrótce pracę Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wspomagać będą kolejne elementy zintegrowanego systemu informatycznego RATUSZ. Wszystko w wyniku podpisanej dziś umowy z firmą REKORD SI Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Zakupione moduły księgowości budżetowej, obsługi pracowników oraz zarządzania dokumentami, stanowić będą uzupełnienie dotychczas użytkowanych systemów dochodowych w zakresie podatków lokalnych oraz gospodarki odpadami, co pozwoli stworzyć bazę do rozwoju tzw. e-usług oraz usprawni proces obsługi mieszkańców.

Korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego będą długofalowe. Rozpoczynając od lepszej organizacji pracy i ograniczenia zużycia materiałów biurowych, poprzez optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po usprawnienie komunikacji z mieszkańcami i zapewnienie im możliwości załatwiania spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu  – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, Sławomir Pośpiech.

System w Urzędzie Miejskim powinien ruszyć z początkiem 2021 roku.

– Nie jest tajemnicą, że Miasto Świętochłowice w ostatnich latach nie miało łatwej sytuacji budżetowej. Wysiłek obecnych władz miasta – podjęty w celu uporządkowania tych kwestii – przejawia się m. in. w tym, że z własnych środków finansuje się przedsięwzięcie wdrożenia o tak szerokim zakresie w relatywnie krótkim czasie – mówi Janusz Szymura, Prezes REKORDU SI.

W podpisaniu umowy wzięli udział: Prezydent Świętochłowic – Daniel Beger, Zastępca Prezydenta – Sławomir Pośpiech, Naczelnik Wydziału Informatyki – Krzysztof Flaczek oraz reprezentujący firmę REKORD SI Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Janusz Szymura.