Urząd

Rada Miejska w Świętochłowicach dokonała wyboru uzupełniającego na ławników

Rada Miejska w Świętochłowicach w trackie obrad LXXXIII sesji w głosowaniu tajnym dokonała wyboru uzupełniającego na ławników na kadencję 2024 - 2027 do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Świętochłowicach z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027:

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 5 ławników, w tym:

  • 2 ławników do orzekania w sprawach karnych,
  • 3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

Do Sądu Rejonowego w Chorzowie w liczbie:

  • 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

W terminie do 31 stycznia 2024 r. uprawnione podmioty dokonały zgłoszeń kandydatów do Sądu Okręgowego w Katowicach:

  • do orzekania w sprawach karnych                                           – 1 kandydat,
  • do orzekania w sprawach rodzinnych                                     – 1 kandydat;

W trakcie obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 29 lutego 2024 roku Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokonała wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027:

Sąd Okręgowy w Katowicach

Lista wybranych ławników do orzekania w sprawach karnych na kadencję w latach 2024 – 2027:

  1. Matusik Karolina.

Lista wybranych ławników do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencję w latach 2024 – 2027:

  1. Chojnacka Dorota.

Z treścią uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach:

  • Uchwała Nr LXXXIII/648/24 z dnia 29 lutego 2024 w sprawie wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2024-2027 – TUTAJ