Urząd

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Łagiewnickiej 35, ul. Armii Krajowej 9 oraz ul. Wiśniowej 16. Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki MPGL ul. Tunelowa 2 w Świętochłowicach (pokój nr 13).

przetarg MPGL

Osoba, która przystępuje do przetargu, winna złożyć pisemne oświadczenie, iż znany jest jej stan techniczny lokalu oraz pisemne zgłoszenie udziału w przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w wykazie lokali użytkowych.

Więcej szczegółów i wykaz lokali dostępne są na stronie internetowej MPGL