Multimedia

Przed nami remonty ulic: Dmowskiego i Topolowej o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł!

To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o., które w ramach in-house będzie realizowało prace drogowe mające na celu poprawę komfortu świętochłowickich kierowców oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej w obszarze prowadzonych prac.

MPUK

Pogodzenie dostępnych źródeł finansowania, możliwości finansowych gminy oraz oczekiwań mieszkańców choć niełatwe, przynosi efekty w postaci coraz większej liczby inwestycji drogowych – w tym remontów ulic kluczowych dla komfortowego poruszania się po naszym mieście. Dzięki wsparciu rządowemu oraz współpracy w ramach Metropolii GZM możemy wreszcie nadrabiać wieloletnie zaniedbania troszcząc się jednocześnie przede wszystkim o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa świętochłowiczan i dostępność miejsc parkingowych, ale też o zakres prac podziemnych, które choć niewidoczne dla mieszkańców są niezwykle istotne dla funkcjonowania miasta – podkreśla prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, jesienią br. mieszkańcy osiedla „Ustronie” doczekają się nowego parkingu przy ul. Dmowskiego oraz modernizacji istniejącej infrastruktury pasa drogowego, w tym modernizacji systemu odprowadzenia wód opadowych w tym rejonie. Całkowita wartość inwestycji przekracza 900 tys. zł brutto. 666 000 zł pochodzi z dofinansowania z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, zaś pozostała część środków z budżetu gminy.
W tym samym terminie wykonawca ma zakończyć przebudowę ul. Topolowej. W ramach tej inwestycji, realizowanej w porozumieniu z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, mieszkańcy doczekają się od lat wnioskowanego remontu nawierzchni jezdni oraz chodników, pod którymi przebiegać będzie zmodernizowana przez CHŚPWiK sieć kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji w całości finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 860 tys. zł brutto.

Umowy na realizację obu inwestycji podpisali dziś prezydent Świętochłowic oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach sp. z o.o., Jacek Kamiński.

Mieszkańcy z pewnością będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ już trwające i planowane remonty wiążą się ze zmianami w organizacji ruchu. Jednak władze miasta i przedstawiciele wykonawcy zapewniają jednym głosem, że efekt finalny będzie tego warty, a uciążliwości podczas prowadzenia prac ograniczane niezbędnego minimum. Jak podkreślają, na tym nie koniec. Plany na najbliższą przyszłość obejmują bowiem m.in. modernizację układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach, przebudowę fragmentu (około 1,5 km) jezdni północnej DTŚ wraz z łącznicami z ul. Bytomską, budowę ul. Przemysłowej i rozbudowę ul. Zielonej. Ponadto Miasto pracuje nad projektem przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej z ul Wojska Polskiego. (tzw. Mijanka) oraz nad projektem przebudowy ul. Wyzwolenia.