Urząd

Pomoc dla osób na kwarantannie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż osoby będące na kwarantannie lub izolacji domowej mające problem z zakupami oraz wywozem śmieci mogą uzyskać pomoc w tut. Ośrodku pod następującymi nr telefonu 32 770 9194 lub 32 2455 104 wew. 64.

ośrodek pomocy społecznej

Istnieje również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej pod następującymi nr tel. 503 970 324, 32 346 22 98 lub za pomocą komunikatora „Zoom”

Ponadto, informujemy, że pomoc żywnościowa w formie paczki z Banku Żywności (suchy prowiant) dostarczana jest wyłącznie dla osób spełniających następujące kryteria dochodowe:

  • 1542,20 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 dla osoby w rodzinie

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że powyższe formy pomocy dotyczą tylko osób na kwarantannie lub w izolacji domowej!