Promowane

W Świętochłowicach powstanie 30 miejsc opieki dla najmłodszych. Po raz pierwszy od ponad 10 lat

3 czerwca miasto podpisało umowę na przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat powstanie jeszcze jesienią 2022 r. Rodzice będą partycypować wyłącznie w kosztach związanych z wyżywieniem maluchów.

żłobki umowa

W 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej utworzono w Świętochłowicach Zespół Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Od chwili powstania Zespół dysponuje 80 miejscami – w tym 20 to miejsca żłobkowe, a pozostałe 60 to miejsca funkcjonujące w ramach tzw. klubów dziecięcych.

Taka liczba miejsc to stanowczo za mało, by skutecznie umożliwić powrót do pracy młodym rodzicom. Zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że nie zmieniła się ona od dekady – podkreśla prezydent miasta, Daniel Beger i dodaje: – Nie wahaliśmy się ani chwili, gdy okazało się, że możemy sięgnąć po środki zewnętrzne, dzięki którym w mieście może powstać 30 nowych miejsc opieki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców/opiekunów prawnych. Zakłada on powstanie dwóch klubów dziecięcych po 15 miejsc każdy, które będą zlokalizowane w przebudowanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 (w dzielnicy Zgoda). Ich otwarcie planowane jest jeszcze jesienią tego roku.

Podpisana dziś umowa z wykonawcą, firmą Exeles Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zakłada wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 wraz z robotami towarzyszącymi, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia oraz uzyskaniem wszelkich decyzji niezbędnych w celu rozpoczęcia użytkowania obiektu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem. Zakres inwestycji wartej blisko 2,9 mln zł obejmie m.in.:

 • przebudowę kondygnacji przyziemia oraz fragmentu kondygnacji parteru budynku,
 • dostosowanie całego obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
 • wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego (drogi manewrowej, miejsc postojowych, placu do zawracania oraz ciągów pieszych),
 • zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie tarasu zewnętrznego oraz budowę placu zabaw).

Zamówienie finansowane jest w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy borykają się z trudnościami dotyczącymi powrotu do aktywności zawodowej. Wsparciem zostaną objęte osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim bądź podejmujące nowe zatrudnienie bezpośrednio po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Kryteria naboru będą stanowić:

 • zamieszkanie na terenie gminy Świętochłowice
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem od 1 do 3 roku życia
 • posiadanie zatrudnienia bądź powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
  bierność zawodowa

  Nowe miejsca są szansą dla dzieci, które do tej pory nie zakwalifikowały się do przyjęcia do już funkcjonujących w mieście placówek ze względu na niedostateczną liczbę dostępnych miejsc. Co ważne, dzięki modelowi finansowania obejmującemu środki unijne, rządowe oraz miejskie, rodzice lub opiekunowie będą partycypować jedynie w opłatach dotyczących kosztów wyżywienia dziecka – podsumowuje Katarzyna Osmelak, dyrektor Zespołu Opieki.